В момента тази страница не е активна технологични възможности
 
       за  РОБОТИКА
       продукти
       хотелиерство
       ценови  листи
       контакти
назад
 
 
история на фирмата
1976: Построен е цех за механична обработка на детайли за изделия със специално (военно) предназначение.
1981: Цехът е преобразуван в завод за оптико-механични прицели, обработка на механични детайли и сборки за други заводи в системата на военната промишленост и осъществява своята дейност като клон на МК "Оптикоелектрон" - гр. Панагюрище.
Започнато е производство с гражданско предназначение: електрически сушилни, стерилизатори, дестилатори, муфелни пещи, физиотерапевтични уреди - използвани в медицината и химическите лаборатории; аптечно обурудване, предназначено за износ в бившия СССР.
1989: Усвоени са нови изделия, като: учебни роботи, промишлени роботи и автоматични опаковъчни линии с различно предназначение.
1994: Предприятието е преобразувано като самостоятелно търговско дружество с ограничена отговорност - ЕООД.
1998: След заявено намерение за приватизация от "Роботика 98" АД - Велинград, е открита процедура за продажбата на предприятието от АП.
1999: През май се сключва приватизационна сделка между АП и купувача - "Роботика 98" АД - Велинград и към днешна дата 100% от капитала е частна собственост. Ръководството е поето от енергичен екип от специалисти с дългогодишен стаж, взема самостоятелни решения и работи експедитивно. Продължава производството на изделия със специално предназначение; лабораторни, медицински и аптечни уреди; възли за опаковъчна техника и други автоматични машини; изработката на механични детайли по поръчка.
за да отидете в началната страница щракнете тук